Гендерна політика

UFSS_Gender_Policy

Політика боротьби з корупцією

UFSS_Anti_Corruption

Політика захисту даних

UFSS_Data_Protection

Політика рівних можливостей і боротьби з дискримінацієй

UFSS_Anti_Discrimination_Policy

Комплексна політика з питань охорони здоров’я, добробуту та прав людини

UFSS_Comprehensive-Safeguarding-Policy

Політика управління фінансами

UFSS_Financial_Policy