Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій впливає на всі рівні суспільних відносин від міжособистісного до міждержавного. Він відкриває нові можливості та ринки для бізнесу, робить управління державою більш прозорим та ефективним, спрощує самоорганізацію громадян для відстоювання суспільних інтересів, створює безпрецедентні можливості для вільного обміну ідеями та інформацією не зважаючи на океани і кордони. Разом з тим, висока залежність від технологій, взаємопов’язаність у глобальній мережі та фактична відсутність кордонів, роблять держави та громадян вразливими для кібератак, злочинів та зовнішнього впливу з використанням новітніх технологій.

Наші цінності

  • Професійна самореалізація
  • Командна робота
  • Вплив на прийняття рішень

Місія
Демократичний вплив на процес прийняття рішень з метою формування державної політики в інформаційній сфері, базованої на європейських підходах та стандартах

Візія
Набути визнання як організація з міцною адміністративною та експертною базою, яка здатна конкурувати з іншими аналітичними центрами за якістю продукту та результативністю роботи.

Напрямки діяльності:

1. Інформаційна безпека прикордонних регіонів

Мета: зміцнення суверенітету держави

Види діяльності: збір та аналіз інформації, розробка рекомендацій, проведення тренінгів з комунікації та інформаційної безпеки

Аудиторія: центральні та регіональні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, представники громадянського суспільства

2. Реінтеграція Криму до українського інформаційного простору

Мета: формування дискурсу невідворотності звільнення Криму від окупації

Види діяльності: моніторинг реалізації Стратегії інформаційної реінтеграції Криму, збір та аналіз інформації щодо подій в Криму та на міжнародній арені щодо Криму, просвіта, вироблення контенту, проведення публічних заходів

Аудиторії: мешканці Криму, материкової України, зовнішня аудиторія (дружня і недружня)

3. Свобода та безпека в інтернеті

Мета: зміцнення суверенітету, удосконалення механізмів формування державної політики, демократичний контроль над органами безпеки в інтернеті

• Аудит стратегії кібербезпеки
Види діяльності: збір та аналіз інформації щодо імплементації стратегії, експертна оцінка ефективності заходів, розробка рекомендацій щодо нової Стратегії
Аудиторія: РНБО, органи державної влади

• Розбудова приватно-публічного партнерства у кіберсфері
Види діяльності: обговорення, консультації, публічні та непублічні заходи за участі представників держави, бізнесу, правозахисних та інших громадських організацій
Аудиторія: держава, бізнес

4. Протидія операціям пливу, активні заходи

Мета: виявлення загроз національній та міжнародній безпеці, вплив на дискурс

Види діяльності: моніторинг та аналіз

Аудиторія: західні посольства