В рамках проекту «Цифрові технології та демократія: Европейські уроки захисту від зловмисних впливів» Українська фундація безпекових студій розробила та направила органам влади рекомендації до Стратегії інформаційної безпеки. Серед них:

  • Врахувати підхід Європейського Союзу щодо необхідності захисту демократії від зловмисного впливу та викласти мету Стратегії інформаційної безпеки України у такій редакції: «Метою Стратегії є зміцнення національної безпеки України шляхом стримування та протидії загрозам в інформаційній сфері, спрямованим проти реалізації життєво важливих інтересів громадянина, суспільства та держави, на підрив державного суверенітету і територіальної цілісності України, втручання та зловмисний вплив на демократичні процеси, порушення права громадян на демократію»
  • Доповнити розділ «Загальні положення» термінами «спеціальна інформаційна операція» та «іноземне втручання в інформаційний простір», аналогічними за змістом термінам з Європейського плану дій щодо демократії. Визначити їх наступним чином: Спеціальна інформаційна операція – це скоординовані зусилля вітчизняних або іноземних суб’єктів впливу на цільову аудиторію з використанням оманливих засобів, включаючи придушення незалежних джерел інформації у поєднанні з дезінформацією; Іноземне втручання в інформаційний простір – це дії, які спрямовано здійснюються іноземною державою або її агентами, які протирічать визначеним національним інтересам України та мають на меті порушити процес вільного формування та вираження її громадянами своєї політичної волі шляхом залякування або введення їх в оману
  • Визначити забезпечення суспільного нагляду та контролю за діями силових структур в інформаційній сфері, як один з напрямків удосконалення нормативно-правової бази в інформаційній сфері.
  • Унормувати проведення періодичної̈ оцінки ефективності запроваджених заходів протидії операціям інформаційного впливу та діяльності Центру протидії дезінформації при РНБО.
  • Акцентувати стійкість суспільства та держави до деструктивних інформаційних впливів, як необхідну умову для забезпечення інформаційної безпеки, визначити формування такої стійкості стратегічною ціллю Стратегії, та ін.

Більш детально з пропонованими змінами до Стратегії можна ознайомитися за посиланням.

Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety . Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу»